Adatkezelési és süti tájékoztató

Érvényesség kezdete: 2019. 09. 01.

Az Angolnyár kereskedelmi név tulajdonosa, valamint az angolnyar.hu üzemeltetője a WH Education Ltd. A WH Education Ltd. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit, valamint az Angolnyár szolgáltatásainak igénybevevőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor az Angolnyár szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelő

WH Education Ltd. (a továbbiakban: Angolnyár, székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, cégjegyzékszám (Companies House): 11721837; e-mail: info@angolnyar.hu)

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az angolnyar.hu a látogatók számítógépére cookie-kat (sütiket) küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat a felhasználói élmény javítása mellett marketing célokra is használjuk (pl. cookie preferenciák megőrzése).

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevélre való feliratkozás, tanácsadás, kérdésfeltevés, programokra való jelentkezés vagy regisztráció és egyéb hasonló megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az Angolnyár kapcsolattartási célra, valamint az igényelt szolgáltatások megrendelésére használja.

Partnerintézményeink programjaira történő jelentkezés, illetve az azokon való részvételre történő ajánlatkérés esetén személyes adatait továbbíthatjuk partnerintézményeinknek.

Utazási szolgáltatás megrendelése eseten személyes adatait továbbíthatjuk utazási partnereinknek.

Az Angolnyár a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói, illetve a szolgáltatás biztosításában részt nem vevők számára.

Amennyiben kitöltött jelentkezési lapját elküldi számunkra, honlapunk online jelentkezési űrlapját kitölti, vagy adatait online rendszerünkben megadja, az azokon található személyes adatok (név, születési adatok, személyazonosító dokumentum adatai, betegségek es allergiák, tanulási nehézségek, szülő illetve gondviselő neve es születési dátuma) az Angolnyár kezelésébe kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai

 • Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
 • Hírlevél feliratkozás – az Angolnyár kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, az Angolnyár pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind a hírlevél szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat az Angolnyár ettől eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. A hírlevél lemondása úgy történik, hogy a hírlevél láblécében található adatvédelmi tájékoztató után elhelyezett ‘Leiratkozás/unsubscribe’ link megnyomásával a felhasználó a leiratkozási oldalra navigál. Itt a felhasználó beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a lemond gombot.
 • Tanácsadás – az Angolnyár kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az adatkezelő (Angolnyár) a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltató és az érintett közötti kommunikációt szavatolja. A személyes adatokat az Angolnyár ettől eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
 • Partnerintézményeink programjaira való jelentkezés – Az Angolnyár kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett igénybe vehesse partnerintézményeink szolgáltatásait, es partnerintézményeink megkapják a szolgáltatásaik igénybevételéhez szükséges adatokat, beleértve olyan érzékeny adatokat, mint név, születési adatok, személyazonosító dokumentumok adatai, betegségek és allergiák, tanulási nehézségek, valamint szülő illetve gondviselő neve és születési dátuma. Az Angolnyár ezen személyes adatokat ettől eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
 • Utazási szolgáltatásokra való jelentkezés – Az Angolnyár kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett igénybe vehesse partnereink utazási szolgáltatásait, utazási partnereink pedig rendelkezzenek az utazás megszervezéséhez szükséges adatokkal, beleértve olyan érzékeny adatokat, mint név, születési adatok, személyazonosító dokumentumok adatai, valamint szülő illetve gondviselő neve és születési dátuma. Az Angolnyár ezen személyes adatokat ettől eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
 • Minőségbiztosítás – Az Angolnyár a kiutazás előkészítése alatt, a kiutazás ideje alatt, valamint azt követően is felveszi a kapcsolatot az utazókkal az általuk megadott e-mail címen annak érdekében, hogy pontos képet kapjon a partnerintézmények szolgáltatásairól, és hatékony segítséget tudjon nyújtani az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

Amennyiben az érintett nem járul hozzá, hogy adatait hírlevél küldésére használjuk, a külföldi nyelvtanfolyamok igénybe vételéhez kapcsolódó, önköltséges vagy pályázati finanszírozású, egyéni illetve csoportos utazáson részt vevő, illetve tanácsadási szolgáltatásainkat igénybe vevő személyek adatait az utazás befejezését követő december 31. napjáig őrizzük meg.

Amennyiben az érintett ne hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél küldésének céljára használjuk, személyes adatat addig tároljuk, míg arról az érintett vagy képviselője másként nem rendelkezik / a hozzájárulást vissza nem vonja.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. Így partnerintézményeink programjaira való jelentkezés vagy utazási szolgáltatás igénybevétele eseten az érintett intézmények hozzáférnek a felhasználó által küldött információhoz és személyes adatokhoz.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Angolnyár az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Angolnyár valamely elérhetőségén (info@angolnyar.hu, +36 70 284 9155). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő info@angolnyar.hu e-mail címén.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat jelszóval és kétfaktoros bejelentkezéssel védett tárhelyeken tároljuk az Európai Unió illetve az Egyesült Királyság területén.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy az Angolnyár megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), valamint az Egyesült Királyság Data Protection Act 2018 törvénye tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@angolnyar.hu e-mail címre juttassa el.

Az Angolnyár az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Information Commissioner’s Office (telefon: +44 (0) 303 123 1113; honlap: https://ico.org.uk/make-a-complaint/)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Sütilista és beállítások

Oldalunkon az alábbi sütiket használjuk:

Elengedhetetlenül fontos sütik:

 • angolnyar_consent (Sütihozzájárulás tárolása)
 • sessionid (Egyszeri egyedi azonosító)
 • csrftoken (Űrlapbiztonsági token)
Opcionálisan engedélyezhető sütik:
 • _ga (Google Analytics süti)
 • _git (Google Analytics süti)
 • _gat (Google Analytics süti)
 • _AMP_TOKEN (Google Analytics süti)
 • _gac_* (Google Analytics süti)
Az opcionálisan engedélyezhető sütiket az oldal forgalmának figyelésére, kampánykövetésre és más hasonló statisztikai célokra használjuk, kizárólag anonimizált formában.

Sütibeállítások

Cookie list and settings

We use the following cookies on our site:

Essential cookies:

 • angolnyar_consent (Stores cookie preference)
 • sessionid (Unique identifier for browsing session)
 • csrftoken (Form security token)
Optional cookies:
 • _ga (Google Analytics tracking cookie)
 • _git (Google Analytics tracking cookie)
 • _gat (Google Analytics tracking cookie)
 • _AMP_TOKEN (Google Analytics tracking cookie)
 • _gac_* (Google Analytics tracking cookie)
We use optional cookies for monitoring the traffic on this site, tracking campaigns and similar statistical purposes, in a strictly anonymised format.

Cookie settings

© Angolnyár Nyelvtanulási Tanácsadó Iroda (WH Education Ltd.),

Az Angolnyár® az Angliában és Wales-ben bejegyzett WH Education Ltd. védjegyoldalom alatt álló kereskedelmi neve.

Regisztrált cím: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ | Cégjegyzékszám (Companies House): 11721837.

Mindent megteszünk, hogy a honlapunkon található információk pontosak lehetnek, de az esetleges hibákért nem vállalunk felelősséget.